Gebruikershandleiding RX5

Het verbruik van RX5 is ongeveer 1 Liter per 8 á 10 vierkante meter. Voor het beste resultaat dient men RX5 in twee lagen aan te brengen. Indien het staal schoon geschuurd of geslepen is dient men RX5 pas na minimaal 24 uur aan te brengen. Er moet namelijk eerst een oxidehuid vormen. Deze is nodig om RX5 optimaal te laten werken.
RX5 is een product op basis van lijnolie, alkydharsen en oplosmiddelen. De te behandelen oppervlakken moeten absoluut droog en vetvrij zijn. Losse roest zoveel mogelijk verwijderen met behulp van een roestborstel of door bikken. Hierna RX5 aanbrengen met kwast of spuitapparatuur, zodanig dat de gehele roestlaag verzadigd wordt met RX5. Mocht de eerste laag hiertoe niet toereikend zijn, dan niet wachten tot deze 100 % droog is, doch de tweede laag nat over nat aanbrengen. Tenminste 24 uur laten drogen afhankelijk van de atmosferische omstandigheden.

Door de sterk penetrerende werking van RX5 is het mogelijk dat dikke plakken roest losweken. Na droging kunt u deze gemakkelijk verwijderen door bikken of kloppen. De hierdoor ontstane blanke plekken opnieuw met RX5 behandelen als hierboven omschreven.

Nieuw staal eerst zoveel mogelijk van walslaag ontdoen en ontvetten. Daarna laten aanroesten doormiddelen van het te behandelen oppervlak met een natte spons of plantenspuit te bevochtigen en een nachtje buiten te laten liggen. Dit proces versterkt de hechting van RX5 aan het te behandelen oppervlak aanzienlijk.

Bij stralen: niet fijner stralen dan Sa 2,5 – 3, daarna plaat iets laten aanroesten, verder behandelen zoals bovenstaand omschreven.

Na droging RX5 laag niet meer schuren, doch directe afwerklaag van RX10 aanbrengen. Niet overschilderen met agressieve primers, autolakken, 2componenten-lak, celluloselakken enz. Om een optimaal resultaat te bereiken verdient het aanbeveling de afwerkverf te verdunnen met 10 – 15 % RX5. Hierdoor worden uitstrijkbaarheid en hechting sterk verbeterd.

Waarschuwingen
Ontvlambaar. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijk effecten veroorzaken. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na inslikken. Damp en spuitnevel niet inademen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Ingeval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat 2 Butanonoxim en Cobalt (2+) zout van C6-19 vetzuren. Kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren.

LET OP! RX5 is oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de arbo regels.

Gebruikshandleiding RX7

De te behandelen oppervlakken moeten absoluut vetvrij en droog zijn. Losse roest zoveel mogelijk verwijderen door bikken of met behulp van een roestborstel.

Een voorbehandeling met RX5 is verreist om een goede roestwerende en impregnerende werking te krijgen. Ook is de hechting van RX7 vele malen beter wanneer het te behandelen oppervlak is voor behandeld met RX5.

RX7 aanbrengen door middel van een verfspuit, spuitbus of kwast. Het ingesmeerde of gespoten oppervlak wordt niet droog. Het behoud haar roestwerende eigenschappen onder alle weers- en temperatuursomstandigheden. Door de elastische laag RX7 krijgt vocht en zuurstof geen kans meer om het behandelde oppervlak opnieuw middels roest aan te tasten.

RX7 is niet overschilderbaar, doch tast de bestaande verflagen niet aan.

Door haar sterk penetrerende eigenschappen is RX7 uitermate geschikt voor toepassing in holle ruimtes om roestvorming van binnenuit te voorkomen en te stoppen.

Waarschuwingen
Ontvlambaar. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Buitenbereik van kinderen bewaren! In geval van inslikken direct een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bus goed gesloten bewaren. Damp niet inademen. Restanten afgeven aan inzameldienst Chemisch Afval. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Met RX7 vervuilde doeken/papier uitsluitend in een gesloten container bewaren i.v.m. mogelijke broei.

Gebruikshandleiding RX10

Het verbruik van RX10 ligt eveneens op 1 liter per 8 á 10 vierkante meter. Om een perfect resultaat te bereiken dient men RX10 ook in twee lagen aan te brengen. Bij het aanbrengen van de eerste laag kan men de RX10 verdunnen met RX5 (evenveel RX10 als RX5 door elkaar mengen). De tweede laag wordt aangebracht met RX10 waar circa 10% RX5 aan is toegevoegd. (dus 1 deel RX5 op 9 á 10 delen RX10). De standaard RX10 geeft een diepzwarte afwerking in hoogglans.  
Voor gebruik goed roeren en ook tijdens verwerken regelmatig roeren. Schraap daarbij met enige regelmaat over de bodem zodat alle bestanddelen van RX10 goed door elkaar gemengd zijn.

RX10 is goed te spuiten en tevens prima te verwerken met een kwast en is overschilderbaar. Voor verdunning bij het verwerken van RX10 kunt u RX5 gebruiken tot een maximaal van 15 %.

RX10 vormt een voortreffelijk afdichtende laag, is gifvrij en niet agressief. Tevens bevat RX10 geen bitumen en/of wax, dus roestvorming ten gevolgen van uitdrogen en krimpen is uitgesloten.

Waarschuwingen
Ontvlambaar. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bevat 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.